05.04.2021 – Video – Údržba a drobné opravy olověných baterií s hlubokým cyklem